Urząd miasta Gdynia

Gdynia – pogoda, klimat i atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, nazywana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość powiązana jest z faktem, że klimat posiada zarówno cechy morskie, jak i kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie terenu z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, że podwyższają, a również obniżają temperaturę powietrza w tej miejscowości, co jest niebanalnie przeróżne od cech klimatycznych obszarów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, czy też upust temperatury ma precyzyjny związek z dominującą porą roku oraz poprawnie od niej zależy. Gdynia kategoryzowana jest do miast Polski, które znamionują się gigantycznym nasłonecznieniem – znacznie więcej na Urząd miasta Gdynia. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Omawiając klimat Gdyni, warto też nadmienić o wilgotności. Bo i te wartości cechują się tym, iż są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są trochę niższe. Najmniejszą wilgotnością charakteryzuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.