Viessmann

Darmowe ogłoszenia nowy sącz – internetowy serwis dla każdego

Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach
Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie deklaracje przyjmują formę dokumentu urzędowego. Do usług, jakie przeprowadzane są w miejscu takim jak notariusznotariusz koszalin wliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia, usługi odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadków, czynności związane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby fizycznej, sporządzanie poświadczeń, wykonywanie sprawozdań, wykonywanie protestów weksli a także czeków, wykonywanie wypisów, odpisów i wyciągów papierów, składanie wniosku o wpis w księdze wieczystej wraz z papierami stanowiącymi bazę dla wpisu w księdze wieczystej, a także sporządzanie usług powiązanych z odrębnymi przepisami prawa. Doświadczony notariusz może również przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, lub dane na informatycznym środku przekazu. Jest o tym wzmianka w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie online kancelarii można dowiedzieć się, jakie papiery należy przynieść do kancelarii w celu wykonania konkretnej usługi u notariusza. To ogromne uproszczenie dla klientów, umożliwiające szybciej załatwiać niektóre sprawy. Szczególnie, że dokumenty do kancelarii można składać przed ustalonym terminem wykonania wyznaczonej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dołączyć odpis wymaganych papierów. Można to robić e mailowo lub samodzielnie. Tylko przy podpisywaniu aktu należy przedłożyć pierwowzór.